Entreprenad

Kolsyreblästring är en helt miljövänlig rengöringsmetod! Den ligger i tiden för vårt miljötänkande idag och för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Betong

Att avlägsna betong från olika typer av underlag med kolsyreblästring medför i de flesta fall att man inte behöver lackera om eller på annat sätt bearbeta ytorna. Vi kan med kolsyreblästring avlägsna betong från t.ex. lackerade ytor och elektriska komponenter.

Brand

Att rengöra en brandskada med kolsyreblästring går i genomsnitt 7 gånger fortare än med traditionella metoder. Samma dag som som vi avslutar blästringen kan man påbörja återställning via spärrmålning och tapetsering, då processen med kolsyre-is inte innehåller något vatten.
Rengöring av en brandskadad 3 rums lägenhet går att utföra på ca 3 dagar med kolsyreblästring.

Fasad/tak

Färgborttagning på fasad genomförs alltid efter att vi genomfört en provblästring på berörd fasadyta. Tidsvinsten är ofta betydande och processen är helt miljövänlig. Vi strävar alltid efter att samla ihop färgresterna efter avslutad blästring och lämnar dessa till destruktions-anläggning.

Fordon

Vi genomför alla typer av rengöring av alla typer av fordon te.x. aluminium, bilklädslar, motorer.

Fritidsbåtar

Kolsyreblästring / is- blästring har visat vara en oerhört effektiv och kostnadseffektiv metod att ta bort bottenfärg på fritidsbåtar utan att skada gelcoaten. Se en film på YouTube här

Färgindustri

Kolsyreblästring har uppvisat mycket goda resultat vid rengöring av färgpumpar, dysor, valsar och transportörer där vi med minimal demontering och skyddstäckning uppnår helt rena ytor.

Gångytor / plattor

Rengöring av olika typer av trädgårdsplattor är både snabb och effektiv med kolsyreblästring. Vi kan enkelt ta bort alger, mossa eller andra föroreningar, t.ex. tuggummi som sitter nedtrampat i plattorna.

Industri

Vid rengöring av olika typer av verktyg i pappersindustri kan vi uppvisa mycket goda resultat. Oftast behöver vi inte demontera verktyg eller maskinutrustning inför rengöringen med kolsyreblästring. Processen påverkar inte elektriska- eller andra komponenter, då kolsyre-is inte innehåller något vatten.

Klottersanering

Kolsyreblästring av klotter är ofta en mycket effektiv metod! Ibland den enda metoden att ta bort olika typer av klotter vid många olika typer av underlag. Blästringen kan med fördel genomföras vintertid då det är minusgrader utomhus. All klottersanering genomförs efter utförd provblästring.

Lamineringsprodukter

Rengöring av maskinutrustning i lamineringsindustri medför oftast korta stilleståndstider på maskiner. Vi kan enkelt och kostnadseffektivt avlägsna både smuts, limmer och olika typer av beläggningar snabbt och effektivt.

Livsmedel

Rengöring av olika typer av maskiner eller ytor i livsmedelsindustrin är mycket snabb och kostnadseffektiv.
Vi kan enkelt ta bort oljor, fett och andra föroreningar utan att behöva demontera elektriska komponenter, t.ex. gränslägesgivare och optiska övervakningssystem. Detta innebär minimal demontering vid rengörningen. Genomförda tester efter utförd sanering har visat att vi får utmärkt resultat. Ytorna som kolsyrbehandlats blir hygieniskt sterila!

Mögel

Att få en mögelskada brukar normal innebära stora kostnader för saneringen. Genom att kolsyreblästra bort den mikrobiella skadan kan vi mycket kostnadseffektivt rengöra och sanera ytorna. I detta fallet har vi blästrat bort puts och mögeltillväxt på trä för att förhindra fortsatt tillväxt av mikrober (mögel/bakterier).

Rulltrappor

Vid rengöring av rulltrappor kan vi uppnå mycket goda resultat på både stål och plastkomponenter. Lager och gummidetaljer tar ingen skada vid rengöringen. Det är därför inte nödvändigt att demontera några komponenter. Trappan körs i normal hastighet och rengöring utförs på plats.

Shipping

Isblsätringsbolaget har genomfört rengörning av ett flertal olika typer av jobb bl.a rengörning av generatorer i motorrum på fartyg.

Tankrengörning av betumen på fraktfartyg. Borttagning av bottenfärg på fritidsbåt.

Sten

Att ta bort alger och mossa samt olika typer av lava är både effektivt och mycket skonsamt mot stenmaterialet. I de allra flesta fall kan vi genomföra denna process utan några som helst tillsatser av kemikalier eller andra miljögifter. Processen utförs utan någon som helst strukturförändring på stenmaterialet.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.